Tim povodom obratili su se naši čitaoci i pitali šta je potrebno od dokumenata za vađenje lične karte ili prijavnice ako nisi vlasnik stana.

Prijava na adresu bračnog druga po osnovu odredbi važećeg zakona vrši se na osnovu izvoda iz matične knjige vjenčanih (iz kojeg je vidljivo da brak postoji), a maloljetna djeca na osnovu izvoda iz matične knjige rođenih koje prilaže roditelj / staratelj jer prebivlaište maloljetnih osoba prijavljuju roditelji ili staratelji, pojasnili su za Faktor iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

– Ukoliko su navedeni uvjeti ispunjeni, na formularu koji ćete dobiti na šalteru prijave prebivališta, potrebno je izvršiti unos podataka o vlasniku nekretnine (ime i prezime ili JMB vlasnika nekretnine) za potrebe štampe ZK izvadka koji će biti korišten za provođenje postupka prijave na adresu i priložiti jedan primjerak bilo kojeg računa komunalnih usluga za tu nekretninu (ili struja ili voda ili plin) na kojem je upisana adresa prijave prebivališta. Na navedeni način ne postoji potreba za odlaskom u Općinski sud u Sarajevu za pribavljanje ZK izvadka za potrebe prijave na vlastitu adresu, niti ovjere kopija starih ZK izvadaka koje već posjedujete.

Kada su u pitanju osobe koje nisu vlasnici stana, one moraju dokazati pravni osnov za prijavu na navedenu adresu (saglasnost vlasnika za prijavu na adresu ili kopija ugovora o zakupu).

U suštini, uvezivanjem sa ZK uredom Općinskog suda u Sarajevu, za osobe koje su vlasnici nekretnina i članove njihovih porodica prijava prebivališta je olakšana tako što građani sa područja Kantona Sarajevo (od Trnova do Ilijaša) ne moraju prije prijave prebivališta posjećivati ZK ured Općinskog suda u Sarajevu, niti moraju ovjeravati stare kopije ZK izvadaka u Općini nego su ZK izvadci pribavljaju po službenoj dužnosti za potrebe prijave na adresu prebivališta. 

Na navedeni način, olakšano je i građanima Kantona Sarajevo i organima sudske i izvršne vlasti u Kantonu Sarajevo, te smatramo da razmjena podataka između svih organa u Bosni i Hercegovini treba biti dalje razvijana do mjere da je državljanima Bosne i Hercegovine za podnošenje zahtjeva potrebno samo da dokažu vlastiti identitet, a ne da prije podnošenja zahtjeva provedu dane prikupljajući potrebnu dokumentaciju u drugim organima i čekajući u redovima sa drugima koji imaju isti problem – pojasnila je Senada Hadžimehmedagić, pomoćnica ministra MUP-a Kantona Sarajevo.