– To je rok po kojem Sud mora odlučiti. Što se tiče takozvanih mnogobrojnih optužbi, ako ste pažljivo slušali šta je odbrana govorila, sve one su dovedene u pitanje. Nadam se, uvjerljivo. Što se tiče prepiski na Sky aplikaciji, to je tema za ozbiljnu raspravu.

Ukratko, u većini država Evrope snimci poruka na Sky aplikaciji nisu prihvaćeni. Postoje primedbe na zakonitost takvih dokaza. Ono što međusobno komuniciraju vlasnici telefona koji koriste aplikaciju je pisanje pisama i to ne može biti dokaz, ako nije sudskom naredbom naloženo da se mogu snimati ti razgovori. U ovon slučaju takvog naloga nema – izjavio je Crnalić i dodao:

– Visoko sudsko i tužilačko vijeće je organiziralo posebnu raspravu o ovom pitanju i objavljeno je javno da ne postoji jedinstven stav o zakonitosti dokaza sa Sky aplikacije. O tome se još raspravlja.

Nije htio komentirati dio optužnice u kojoj je spomenut Admir Arnautović Šmrk, kao ni navode ko je punac Hadžibajrića.

– Ne mogu predvidjeti kakva će odluka biti donesena. Za Hadžibajrića je ovo nepovoljan ambijent. Nadam se da će Sud donijeti odluku koju odbrana očekuje – poručio je Crnalić.