Thursday, June 8, 2023
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Nova Bila
  12:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi
  16:30 do 18:30 sati Šehida
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Alagići
  16:00 do 18:30 sati Resnik

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina
  20:15 do 21:45 sati M-16 Zastinje
  22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati Duratbegović Dolac
  10:00 do 11:30 sati ulica Vrbaska
  15:00 do 16:30 sati Pridvorci
  20:00 do 21:30 sati ulica Vrbaska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati Torlakovac
  09:30 do 10:30 sati Babin Potok
  18:00 do 19:00 sati Rujanci
  20:30 do 21:30 sati Komar

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS FOJNICA

  16:00 do 18:00 sati ulica Bosanska
  18:30 do 20:30 sati Pločari Polje
  21:00 do 23:00 sati Gojevići

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 04. 05. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati R-441 Počulica
  09:00 do 11:00 sati M-5 Šantići
  12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
  13:00 do 14:00 sati R-440 Bila

- Reklama -

Popularno