Wednesday, June 7, 2023
Home BiH Milan Dunović: Sabina Ćudić je jedna od najvećih političkih podvala u BiH!

Milan Dunović: Sabina Ćudić je jedna od najvećih političkih podvala u BiH!

Zastupnik DF-a u Predstavničkom domu PSBiH Milan Dunović oštro je odgovorio Sabini Ćudić, zastupnici Naše stranke koja je gostujući na N1 istakla da je mislila da je izmjene krivičnog zakona Bih predložio SNSD, a ne DF.

Sabina Ćudić ponovo laže – ništa novo! Kaže da je DF izmjenom krivičnog zakona predlagao kaznu zatvora za “rad sa međunarodnim akterima na izmjenama zakona”. LAŽ! Mi smo predlagali zatvor za prenos suvereniteta. Zašto javno promoviše ono što i SNSD, neka odgovori glasačima”, poručio je Dunović.

Dodao je da, iako kaže da je to prijedlog zakona koji bi objeručke prihvatio Milorad Dodik i SNSD, nije li malo čudno, što je SNSD glasao protiv našeg prijedloga.

DF predloži, Sabina kaže da je prijedlog loš i onda SNSD glasa protiv – koalicija funkcioniše!  Njeno vječno glumatanje i drska tvrdnja da “Prijedlog zakona kao da je pisao SNSD”, iako je, zajedno sa njima bila eksplicitno protiv nas i pred kamerama, vikala i namjerno pogrešno tumačila sve, dokazuje samo jedno – Sabina Ćudić je jedna od najvećih političkih podvala u BiH”, dodao je Dunović.

Podsjećamo, predložena dopuna zakona predviđalo se da će se, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem podriva suverenitet BiH, omogućavajući bilo kojem subjektu međunarodnog prava (državi ili nadnacionalnoj međunarodnoj organizaciji), da utiče na proces donošenja ustava, zakona, odluka i drugih akata Bosne i Hercegovine ili učešće u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

Također, ko svojim političkim ili drugim javnim ili tajnim djelovanjem vrši prenos suvereniteta Bosne i Hercegovine na bilo koji subjekt međunarodnog prava (državu ili nadnacionalnu međunarodnu organizaciju), na način da se omogućava tom subjektu međunarodnog prava da aktivno, kroz direktno ili indirektno posredovanje učestvuje u donošenju ustava, zakona, odluka i drugih akata BiH, kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

U obrazloženju predloženog zakonskog rješenja navodi se da je Bosna i Hercegovina, kao i svaki drugi subjekt međunarodnog prava, suverena i nezavisna zemlja, koja u okviru vlastitog pravnog sistema uređenog Ustavom BiH, putem nadležnih zakonodavnih i izvršnih organa vlasti, samostalno donosi ustav, zakone, odluke i druga akta.

Patria

- Reklama -

Popularno