Sunday, March 26, 2023
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Polje Slavka Gavrančića
  12:00 do 14:00 sati Kanare
  16:30 do 18:30 sati Kalibunar
  20:00 do 21:30 sati Šehida

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati ulica Lašvanska
  09:00 do 11:00 sati lokalna cesta Krčevine PC 96 II
  12:00 do 13:00 sati lokalna cesta, Kruščica
  13:00 do 14:00 sati M-5 Šantići

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS FOJNICA

  16:00 do 18:00 sati ulica Bosanska
  18:30 do 20:30 sati Šćitovo Polje
  21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:00 do 14:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:45 do 08:45 sati Torlakovac
  10:45 do 11:45 sati Rujanci
  12:30 do 13:30 sati ulica Titova
  15:15 do 16:15 sati Komar

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:30 sati Boljkovac
  16:00 do 17:30 sati ulica Bistrička cesta
  20:00 do 21:30 sati Pajić Polje

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS JAJCE

  16:00 do 18:00 sati M-5 Vinac
  18:00 do 20:00 sati M-5 Bravnice

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  10:00 do 11:00 sati Kaćuni (lokalna cesta prema Silosu
  11:00 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (u mjestu Draga)
  13:00 do 14:00 sati ulica Tisovačka
  14:00 do 15:30 sati Kaonik (raskrsnica za Podjele)
  15:30 do 17:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS KISELJAK

  16:30 do 17:30 sati ulica Kraljice mira
  18:00 do 19:30 sati Višnjica Polje
  20:30 do 21:30 sati Lug
  22:00 do 23:15 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 03. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  15:00 do 16:00 sati R-439 Rastovci
  16:30 do 18:00 sati M-16.4 Ratanjska
  19:00 do 20:30 sati ulica Ruđera Boškovića
  21:00 do 22:30 sati M-16.4 V.dom

- Reklama -

Popularno