Wednesday, March 29, 2023
Home Biznis Za dva mjeseca uplaćeno preko milijardu javnih prihoda

Za dva mjeseca uplaćeno preko milijardu javnih prihoda

Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar-februar 2023. godine uplatili 1.099.333.782 KM javnih prihoda, što je u odnosu isti period 2022. godine više za  150.674.463 KM, ili za 15,88 %, a u odnosu na januar-februar 2019. godine više za 233.962.821 KM, ili za 27,04 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar-februar 2023. godine u odnosu na januar-februar 2022. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

R.b. Kantoni januar-februar 2022 januar-februar 2023 Index  (jan-feb 23/22) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 352.259.834 403.718.476 114,61 51.458.642 36,72
2. Tuzlanski 159.982.117 191.115.477 119,46 31.133.360 17,38
3. Zeničko-dobojski 119.815.756 136.853.972 114,22 17.038.215 12,45
4. Hercegovačko-neretvanski 115.059.237 134.415.853 116,82 19.356.616 12,23
5. Srednjobosanski 73.343.010 83.144.040 113,36 9.801.030 7,56
6. Unsko-sanski 55.091.578 62.402.952 113,27 7.311.373 5,68
7. Zapadnohercegovački 36.115.194 42.218.472 116,90 6.103.278 3,84
8. Kanton 10 16.686.546 21.577.388 129,31 4.890.843 1,96
9. Bosansko-podrinjski 10.623.601 12.683.500 119,39 2.059.900 1,15
10. Posavski 9.682.446 11.203.652 115,71 1.521.206 1,02
Ukupno 948.659.319 1.099.333.782 115,88 150.674.463 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar-februar 2023. godine:

-porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u

 iznosu 101.556.994 KM,

-porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u

 iznosu 64.616.646 KM,

-porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 15.486.409 KM,

-porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 14.771.834 KM,

-zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 135.387 KM,

-takse i naknade su naplaćene u iznosu 117.295.667 KM,

-novčane kazne su naplaćene u iznosu 9.314.212 KM,

-članarine su naplaćene u iznosu 1.983.453 KM,

-ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 771.690 KM.

U periodu januar-februar 2023. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu 773.316.561 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – februar 2023. godine naplaćeni su:

-doprinosi za PIO/MIO u iznosu  436.149.750 KM,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 300.959.594 KM,

-doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 36.207.217 KM.

- Reklama -

Popularno