Sunday, March 26, 2023
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Turbe
  12:00 do 14:00 sati Kalibunar
  16:30 do 18:30 sati Erika Brandisa
  20:00 do 21:30 sati Ciglana

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati R-440 Zabilje
  09:00 do 11:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine
  12:00 do 13:00 sati M-5 Šantići
  13:00 do 14:00 sati R-440 Bila

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS FOJNICA

  16:00 do 18:00 sati Gojevići
  18:30 do 20:30 sati Pločari Polje
  21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati Oborci
  10:00 do 11:00 sati Babin Potok
  12:30 do 13:30 sati Komar
  15:15 do 16:15 sati Rujanci

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  02:00 do 03:30 sati ulica Vrbaska
  07:00 do 08:30 sati Trnovača
  11:00 do 12:30 sati Duratbegović Dolac
  19:00 do 20:30 sati Pajić Polje

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:30 sati M-16 Vinac
  19:00 do 21:00 sati M-5 Mile

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  11:00 do 12:30 sati Gavrine kuće
  12:30 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  15:00 do 16:30 sati Oselište (kod starog Tamexa)
  16:30 do 18:00 sati Polje (kod groblja)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS KISELJAK

  16:30 do 17:30 sati Bilalovac
  18:00 do 19:30 sati Dugo Polje
  20:30 do 21:30 sati Višnjica Polje
  22:00 do 23:15 sati ulica Kralja Tomislava

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 08. 02. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  07:30 do 09:00 sati ulica Stjepana Tomaševića
  09:30 do 10:30 sati M-16.4 Krnjića Potok
  11:30 do 13:00 sati M-16.4 V.dom
  13:30 do 15:00 sati M-16.4 Ratanjska

- Reklama -

Popularno