Sunday, March 26, 2023
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Donje Putićevo
  11:00 do 13:00 sati Dolac na Lašvi
  17:00 do 18:30 sati Aleja Konzula
  20:00 do 21:30 sati Šehida

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS VITEZ

  09:00 do 11:00 sati R-440 Dubravica
  11:00 do 13:00 sati M-5 Bila
  14:00 do 15:00 sati lokalna cesta, Kruščica
  15:00 do 16:00 sati M-5 Ahmići

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS FOJNICA

  16:00 do 18:00 sati Nadbare
  18:30 do 20:30 sati ulica Bosanska
  21:00 do 23:00 sati Ostružnica Polje

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Kopčić
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati ulica Titova
  10:00 do 11:00 sati Torlakovac
  12:30 do 13:30 sati Prusac
  15:15 do 16:15 sati Nova Travnička

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  12:00 do 13:30 sati ulica Vrbaska
  15:00 do 16:30 sati Dražev Dolac
  20:00 do 21:30 sati ulica Bistrička cesta

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS JAJCE

  16:30 do 18:30 sati M-5 Skela
  19:00 do 21:00 sati M-5 Zastinje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS BUSOVAČA

  12:00 do 13:00 sati Gavrine kuće
  13:00 do 14:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  15:00 do 16:00 sati ulica Tisovačka
  16:00 do 17:30 sati Kaonik (raskrsnica za Podjele)
  17:30 do 19:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS KISELJAK

  16:30 do 17:30 sati Jehovac
  18:00 do 19:30 sati Višnjica Polje
  20:30 do 21:30 sati Gromiljak
  22:00 do 23:15 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 07. 02. 2023. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:00 do 09:00 sati M-16.4 Bučići
  09:30 do 10:30 sati R-439 Rastovci
  11:30 do 13:00 sati ulica Mehmeda Spahe
  13:30 do 15:00 sati M-16.4 V.dom

- Reklama -

Popularno