U prijedlogu, uz ostalo, stoji da će strane međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava, kao i da će obje strane međusobno priznati relevantne dokumente i nacionalne simbole, uključujući pasoše, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Nadalje, obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih nacija, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

U skladu s Poveljom Ujedinjenih nacija, strane će sve međusobne sporove rješavati samo mirnim sredstvima i suzdržavat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Također, strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, a obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Evropske unije.

Kako prenosi agencija Beta, obostrano se zalažu za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Evrope i korištenjem postojećih evropskih iskustava, kako bi se osigurao odgovarajući nivo samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu.

Uz to, strane će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i osigurati visok nivo zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu s postojećim evropskim modelima.

U prijedlogu stoji i da će strane uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, a koja će pratiti provođenje ovog sporazuma.