Kapidžić se referirao na pisanje portala Srpska.info gdje pozivajući se na neimenovani izvor piše da “Komisijom koja odlučuje šta će u BiH biti nacionalni spomenik dominira samo jedan narod – Bošnjaci, te da je određeni broj zaposlenih ekspresno promijenio nacionalnost, kako bi zadržali pozicije”.

– Iz članka se vidi čisti fašizam i odnos spram slobode izjašnjavanja pojedinih ljudi, tako da to ne začuđuje ljude koji su ovdje jer su tome bili izloženi i u proteklom periodu, a sve s ciljem ovladavanja državnom institucijom. S obzirom na to da su dosta ostalih institucija savladali i to baš po principu da faktički Bošnjaka i Hrvata ima vrlo malo, a veliki broj je Srba koji upravljaju tim institucijama. Tako da u generalnom zbiru u državnim institucijama naše zemlje tu daleko najviše fali Bošnjaka i to analizom svako može da spozna – kazao je Kapidžić.

Ističe da je sasvim jasno da, “princip po kojem djeluje politika SNSD-a, preko člana Komisije u instituciji, stari provjereni princip – ako SNSD ne vlada tom institucijom, treba je anulirati i uništiti”.

Na ovakve izjave Kapidžića reagirala je članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Anđelina Ošap Gaćanović.

– Odgovorno tvrdim da nisam uradila ništa što nije u skladu sa mojim ovlaštenjima datim Aneksom 8 Dejtonskog sporazuma, a to je insistiranje na radu Komisije u skladu sa dosljednim provođenjem Aneksa 8 i protivljenje zloupotrebi ovlaštenja člana Komisije i institucije. Neistinit je navod Faruka Kapidžića da je “poduzet napad na instituciju od strane Republike Srpske i pojedinaca”; to je takođe laž iznesena u javnost čiji je cilj negativizacija Republike Srpske i člana Komisije iz Republike Srpske. Komisija nije zaprimila nikakav dopis od Vlade Republike Srpske, niti neke institucije iz Republike Srpske kojom je “napadnuta”.

U tom smislu, Farukova izjava je neistinita i jedini joj je cilj moja lična i profesionalna deskreditacija u javnom prostoru i širenje negativne slike u medijima o Članu Komisije iz Republike Srpske. Osim toga, ovakva izjava ima tendenciju da dovede do ugroženosti moje lične bezbjednosti.

U tekstu se Faruk referiše na fašizam i nacizam, prema članu Komisije iz Republike Srpske, ili možda prema cijelom srpskom narodu, što je najoštrija uvreda izrečena prema članu Komisije koja se može zamisliti i ne može biti niti sekunde tolerisana – poručila je Anđelina Ošap Gaćanović.