Wednesday, February 8, 2023
Home BiH Vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva Bosne

Vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva Bosne

Agencija za vodno područje rijeke Save objavila je da je trenutno vanredno hidrološko stanje na području gornjeg dijela sliva rijeke Bosne (sliv rijeke Željeznice), kako je i prognozirano u Obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja od 16. januara 2023.

Na hidrološkim stanicama HS Ilidža na rijeci Željeznici, HS Reljevo na rijeci Bosni, HS Doglodi na rijeci Dobrinji, HS Blažuj na rijeci Zujevini, HS Vodoprivreda na rijeci Miljacki, bilježi se stagnacija i opadanje vodostaja.

Dostignuti su nivoi za početak obavještavanja na stanicama HS Ilidža i HS
Reljevo.

Uslijed visokih vodostaja, došlo je do plavljenja poljoprivrednih površina na desnoj obali rijeke Bosne, na lokalitetu Rajlovac.

S obzirom na to da je smanjen intenzitet padavina, tokom dana očekuje se opadanje vodostaja na HS Ilidža i HS Reljevo.

Nove padavine prognozirane za večernje sate mogle bi usporiti tendenciju opadanja vodostaja.

Danas i sutra očekuje se porast vodostaja na hidrološkim stanicama na srednjem i donjem toku rijeke Bosne. Na ostalim slivovima na vodnom području rijeke Save u FBiH hidrološko stanje je stabilno.

FENA

- Reklama -

Popularno