Na pitanje novinara da li ima informacije da će reagovati visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Christian Schmidt Kasumović je odgovorio “pa ovo vam je dovoljan išaret”.

Tragom tog Kasumovićevog išareta kontaktirali smo Ured visokog predstavnika (OHR) u Sarajevu.

Pitali smo ih da li će OHR, kako najavljuje Kasumović, izmijeniti propise koje se tiču Doma naroda FBiH te kada se može očekivati formiranje ovog dijela federalnog parlamenta s obzirom na zadate rokove?

– Zadatak je političkih aktera da idu naprijed sa formiranjem zakonodavnih i izvršnih vlasti na svim nivoima u skladu sa zakonom te dogovore sveobuhvatnu koalicionu platformu – kratko je odgovoreno Faktoru iz OHR-a.