To je propisano u izmjenama Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH koje je u izbornoj noći 2. oktobra nametnuo visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt.

Međutim, ne postoji više rok u kojem mora biti držana konstituirajuća sjednica Doma naroda.

Postavlja se pitanje kome sada klubovi delegata iz reda bošnjačkog, hrvatskog i sprskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH dostavljaju kandidate za predsjednika i potpredsjednike FBiH i kada da to učine s obzirom na to da je počeo teći tridesetodnevni rok, a konstituirajuća sjednica Doma naroda još nije zakazana.

U ranijoj odredbi Ustava FBiH bio je rok da se Dom naroda saziva prvi put najkasnije dvadeset dana nakon izbora kantonalnih skupština. Sada je navedeno samo da skupštine kantona biraju svoje delegate u Dom naroda u roku od 30 dana od dana ovjere rezultata izbora.

Prema nezvaničnim informacijama, konstituirajuća sjednica Doma naroda mogla bi biti održana tek u drugoj polovini januara, nakon pravoslavnih praznika.

Nju saziva predsjedavajući Doma naroda iz starog saziva, a to je Tomislav Martinović (HDZBiH).

Poznato je da su stranke “Osmorke” sa HDZ-om sklopile koalicioni sporazum, a “Osmorka” u Klubu Bošnjaka Doma naroda nemaju potrebnih 11 delegata da bi predložili predsjednika ili potpredsjednika FBiH u roku od 30 dana. Tu mogućnost imaju delegati SDA sa DF-om. Prema nametnutim Schmidtovim izmjenama zakona i Ustava, ukoliko 11 delegata iz jedog od klubova naroda ne predloži kandidate za predsjednika i potoredsjednike FBiH u roku od 30 dana, onda tu mogućnost ima svaka grupa od sedam delegata, što znači da bi tada i “Osmorka” mogla predložiti kandidate za čelnike izvršne valsti FBiH. U javnosti se postavlja pitanje da li će Tomislav Martinović čekati s konstituirajućom sjednicom Doma naroda upravo da bi se “Osmorci” omogućilo predlaganje kandidata. 

Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH, pojasnio je da klubovi naroda svoje kandidate dostavljaju Zastupničkom domu koji sačinjava listu i vraća Domu naroda. S obzirom na novo uputstvo, imena kandidata prvo bi morali dostaviti CIK-u na provjeru.

Ali da bi klubovi naroda to uopće mogli učiniti, moraju prvo biti konstituirani.

Hadžiavdić je napomenuo da ne mora prvo biti održana konstituirajuća sjednica Doma naroda da bi se klubovi konstituirali, navodeći da klubovi naroda imaju i određene zadatke prije konstituirajuće sjednice Doma kao što je predlaganje članova rukovodstva Doma naroda.

– Nije se dešavalo, ali nema smetnje da se klubovi delegata konstituiraju prije konstituirajuće sjednice Doma – dodao je Hadžiavdić.

Delegat Jasenko Tufekčić pak je kazao da iskustvo iz njegovih pet mandata u Parlamentu FBiH kaže da se klubovi naroda ne mogu konstituirati prije konstituirajuće sjednice Doma naroda i da se to dešava isti dan. 

– Kako će se zakazati sjednica kluba ako nije održana konstituirajuća sjednica Doma na kojoj novoizabrani delegati trebaju primiti cetrifikate. Kada se dobiju certifikati obično ide pauza i konstituiraju se klubovi naroda samim tim što su ti delegati sjeli zajedno. I onda pokušavaju između sebe izabrati predsjednika i potpredsjednika kluba, ali izbor predsjednika i potpredsjednika kluba nema utjecaj na predlaganje kandidata za predsjednika i potpredsjednike FBiH – dodao je Tufekčić.

Delegat Jasmin Duvnjak kazao je da sada nema roka za konstituirajuću sjednicu Doma naroda, ali postoje takozvani posredni rokovi.

– Može se logički zaključiti da je prvi rok upravo tih 30 dana u kojih se trebaju ne samo nominovati kandidati za predsjednika i potpredsjednike FBiH već i izabrati delegati za Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Znači, rok i za konstituirajuću sjednicu je 30 dana, kraj januara. Ako se misli ići na političku igru i avanturizam da se izigra rok od 30 dana pa da se onda spusti prag na sedam delegata kako bi neki politički subjekti mogli nominirati kandidate za predsjednika i potpredsjednike FBiH, to bi bilo kršenje Ustava i zakona i to bi uvelo u dublju političku krizu – istakao je Duvnjak.

Dodao je da stručnjaci trebaju protumačiti da li se već sada mogu početi sakupljati potpisi 11 delegata za nominiranje predsjednika i potpredsjednika FBiH, ali na konstituirajućoj sjednici Doma naroda dobija se certifikat, polaže zakletva i tada počinje teći mandat.

Iz CIK-a BiH su 30. decembra istakli i da Dom naroda Parlamenta FBiH u narednih 30 dana treba provesti posredne izbore za delegata, i to pet Bošnjaka i pet Hrvata, u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.