– Javni RTV servisi predviđeni su da služe javnosti i kritički propituju rad vlasti prestaju s radom, a uticaj na njihovu uređivačku politiku preuzimaju etnonacionalne stranke. Zeleno svjetlo “Osmorke” za takvu reformu javnog RTV sistema i izborni zakon za takozvano legitimno predstavljanje naroda značilo bi konačnu etničku podjelu BiH – navodi Agović. 

U sporazumu “Osmorke”, HDZ-a i SNSD-a, najavljena je reforma javnog RTV sistema u BiH. O tome je u svom ekspozeu govorila i nova predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto. 

 – Preispitat ćemo postojeći način funkcioniranja javnog RTV sistema s naglaskom na mogućnost uvođenja novih kanala – rekla je Krišto i dodala da je potrebno donijeti novi zakon o javnom RTV sistemu.