Sprazumom su obuhvaćene smjernice, načela i ciljevi programske koalicije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za period 2022-2026. godine.

Iako je tekst sporazuma javno dostupan, njegovi pojedini dijelovi nisu jasno definisani. Tako, između ostalog, potpisnici se obavezuju kako će raditi na reformi “cjelokupnog javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom”, no, nije pojašnjeno šta bi to konkretno značilo u praksi.

Pokušali smo stupiti u kontakt sa članovima stranaka “Osmorke” koji su učestvovali u pregovorima, ali na naše pozive i poruke nismo dobili odgovor, a tako ni pojašnjenje ove reforme.

 Javni servis se u Ustavu FBiH spominje u dijelu vezanom za nacionalni interes, tačnije u članu 17a.

– Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda su definirani na slijedeći način: ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu adekvatno zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim organima vlasti; identitet jednog konstitutivnog naroda; ustavni amandmani; organizacija organa javne vlasti; jednaka prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka; obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturno nasljeđe; teritorijalna organizacija; sistem javnog informisanja.

Također, HDZ BiH već godinama nije zadovoljan funkcionisanjem javnog RTV sistema isto toliko zahtjevaju i utemeljenja produkcijskog programa na hrvatskom jeziku.

Nije tajna ni njihovo nastojanje da se uvede javni RTV kanal na hrvatskom jeziku, a koji bi bio finansiran kroz sistem RTV takse na nivou Federacije BiH. Spekulira se i kako je pozadina ove priče i nastojanje da se upravo HDZ-ov kanal, RTV Herceg-Bosne, “ugura” na budžet.

Da li je “Osmorka” pristala u svojoj želji za vlašću da osigura HDZ-u “hrvatski javni RTV servis” ostaje da se vidi.

Treba naglasiti i kako Radio-televizija Federacije BiH nije bošnjački javni RTV servis, nego javni RTV servis entiteta Federacija BiH, isto tako i Radio-televizija Republike Srpske je javni emiter entiteta Republika Srpska, a ne srpskog naroda, stoga bi bilo potrebno i mijenjati Zakon o javnom radio-televizijskom sistemu u Bosni i Hercegovini.