Zašto se novac ne dijeli između entiteta i Brčko distrikta BiH, pojasnio je za Faktor Zijad Krnjić, član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

– Federacija Bosne i Hercegovine ne pristaje da se prikupljeni novac dijeli tako da 59 posto pripada Federaciji BiH, 39 posto pripada RS-u, a dva posto Brčko distriktu BiH. Ovaj način raspodjele utvrđen je 2006. godine i to je nepravedno prema FBiH. Trebaju se uraditi analize da se dođe do novog pravednijeg koeficijenta u raspodjeli prikupljenih sredstava – ističe Krnjić.

Od prikupljenog novca dijeli se 90 posto između entiteta i Brčko distrikta, a 10 posto novca ostaje na podračunu Centralne banke BiH, za poravnanje i taj će novac sigurno pripasti FBiH, tvrdi Krnjić i kaže:

– Do promjene koeficijenata podjele novca teško će doći, jer entitetu RS ne odgovara promjena u korist FBiH. Ali kada se usvoje pravedni koeficijenti, novac će se podijeliti. U Federaciji BiH mnogo više se zarađuje na putarini, mnogo je više vozila u FBiH koja koriste autoput, isto je kada je u pitanju potrošnja nafte, zatim dužina magistralnih i regionalnih cesta, do BDP-a koji je u FBiH više od dvije trećine u odnosu na RS. Ne mogu ni pretpostaviti kako će se postići dogovor, ali mislim da bi FBiH trebalo ići dvije trećine prikupljenog novca, a RS-u jedna trećina.

U međuvremenu formirana je i komisija za utvrđivanje metodologije podjele novca po pravednijem principu.

– Koliko znam Komisija je završila svoj posao i to treba staviti na dnevni red UO Uprave za indirektno oporezivanje, ali to se još nije dogodilo – dodaje Krnjić.