U aprilu 2012. godine Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je definiralo 63 perspektivne vojne lokacije, da bi 2016. godine Pregledom odbrane ta lista bila smanjena na 57 lokacija.

Do danas uknjižena je 31 lokacija na državu Bosnu i Hercegovinu i to sve koje se nalaze na teritoriji Federacije BiH, dok u Republici Srpskoj od 20 nije uknjižena niti jedna.

Vlasti ovog entiteta smatraju da bi se upisivanjem u bh. grunt, za više od 8.000 hektara zemljišta procentualno smanjila teritorija RS-a koja je sada 49 posto, te su odlučni u namjeri da ne daju niti jedan pedalj “entitetske zemlje”.

Najveća perspektivna lokacija u RS-u je Manjača. Taj prostor obuhvata kasarnu, strelište i borbeni poligon. Ovaj prostor obuhvata više od 80.000 kvadratnih metara.  

U augustu ove godine Vlada RS-a donijela je odluku o izgradnji ski-centra na Manjači. Milorad Dodik, tada član Predsjedništva BiH, poručio je da je to imovina RS-a.

Međutim, ekspert za pitanje državne imovine Muharem Cero, ne dijeli ovo mišljenje. Ističe kako je ova, kao i ranije odluke Vlade RS-a za Igrišta kod Vlasenice i Han-Pijeska pravno ništavne. 

Reakcija nije bilo ni kada je  bivša ministrica odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš ustupila stotine duluma zemlje i šume Šumarstvu HZHB, kao i dio aerodroma Ortiješ.

Vlada RS-a uzurpira vojnu imovinu i dijeli je po ličnom nahođenju opet bez ikakvih posljedica pa je potpuno izvjesno da će Oružane snage BiH morati najavljivati svoje aktivnosti na poligonu Manjača raznim tajkunima i udruženjima kojima se zemljište i infrastruktura dijele i šakom i kapom.

Prije više od deset godina Fondu za razvoj i unapređenje sela, odlukom Vlade RS-a dodijeljeni su objekti u kojima su tokom agresije na BiH zatvarani i ubijani Bošnjaci.

Jednom je privatniku dodijeljeno i vještačko jezero sa okolnim zemljištem gdje su napravljeni ugostiteljski objekti i taj je prostor ograđen.

Dodijeljena je i koncesija za kamenolom privatniku bliskom vladajućoj eliti iz RS-a.

Nadležne institucije, Pravobranilaštvo BiH, Ministarstvo pravde BiH, Vijeće ministara, ali ni visoki predstavnik Christian Schmidt nisu reagirali na odluku o gradnji (otimanju) Manjače.

Jedina reakcija koja je stigla iz OHR-a, ali ne zbog slučaja Manjača, bila je u oktobru ove godine kada se na društvenim mrežama pojavila informacija da će Schdmidt državnu i vojnu imovinu “pokloniti” RS-u.

– U pogledu nepokretne vojne imovine koja će ubuduće služiti za potrebe odbrane (perspektivna vojna imovina), doneseni su svi pravni akti potrebni za postizanje ovoga cilja, a lokacije ove vojne imovine moraju biti direktno uknjižene kao vlasništvo države BiH. Ovo je hitni zadatak za novoizabrane vlasti u BiH –poručeno je iz OHR-a.