Sa Nerkezom Arifhodžićem, Šahbazom Džihanovićem, Alijom Kožljakom, Mirzom Kršom i Amilom Dučićem radit će u naredne četiri godine.

Savjetnik za vanjsku politiku bit će mu Nerkez Arifhodžić. U diplomatiji Republike Bosne i Hercegovine od 21.5.1992. bio je na dužnosti predstavnika Vlade RBiH, a zatim ambasador u Tunisu, Alžiru, Maroku, Državi Palestini i predstavnik RBiH u Vijeću Evrope. 

Za ustavno-pravna pitanja savjetnik je Šahbaz Džihanović koji je bio generalni konzul BiH u Minhenu od 1992 do 1997. godine.

Savjetnik za sigurnosna pitanja je Alija Kožljak, ekspert iz oblasti odbrane, oružanih snaga i NATO integracija.

Za ekonomska pitanja savjetnik je Mirza Kršo koji je učestvovao je u nizu domaćih i međunarodnih projekata, te u radu upravljačkih struktura u javnom i privatnom sektoru.

Savjetnik za medije je Amil Dučić.