Sunday, November 27, 2022
Home Vitez Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za...

Rang lista osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) Vlada Srednjobosanskog kantona na 146. sjednici, održanoj 17. 11. 2022. godine donosiODLUKUo prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

Lista Osoba Za Stru%C4%8Dno Osposobljavanje

- Reklama -

Popularno