Wednesday, November 30, 2022
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Rudnik
  12:00 do 14:00 sati Mehurići (škola)
  16:30 do 18:30 sati Kalibunar
  20:00 do 21:30 sati Dolac na Lašvi

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati M-5 Ahmići
  09:00 do 11:00 sati Bila-cesta prema bolnici Nova Bila
  12:00 do 13:00 sati ulica Stjepana Radića
  13:00 do 14:00 sati lokalna cesta PC 96 II, Krčevine

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
  13:00 do 15:00 sati Nadbare

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS BUGOJNO

  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
  15:00 do 16:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  17:00 do 18:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati Oborci
  10:45 do 11:45 sati Babin Potok
  18:30 do 19:30 sati Rujanci
  23:00 do 00:00 sati Komar

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati Pajić Polje
  11:00 do 12:30 sati Trnovača
  15:00 do 16:30 sati ulica Vrbaska
  17:00 do 18:30 sati Voljice

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS JAJCE

  09:00 do 11:00 sati M-16 Podbarevo, Tri vode
  11:00 do 13:00 sati M-16 Podmilačje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS BUSOVAČA

  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.Penelopa)
  12:30 do 14:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)
  14:00 do 15:30 sati Polje (skretanje za Babijak)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS KISELJAK

  17:00 do 19:00 sati Lug
  19:45 do 21:15 sati Jehovac
  21:30 do 23:00 sati Gromiljak
  23:45 do 01:00 sati Višnjica Polje

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
  14:00 do 16:30 sati Volujak (nova cesta)

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 17. 11. 2022. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:00 do 09:00 sati M-16.4 Bučići
  09:30 do 11:00 sati R-439 Rastovci
  11:30 do 13:00 sati M-16.4 Vodovod, OŠ
  13:30 do 15:00 sati ulica S.Tomašević

- Reklama -

Popularno