Petrović je danas svjedočio na poziv odbrane optuženog Fikreta Hodžića.

Tužioci Mirza Hukeljić i Senad Osmić prije uvođenja svjedoka u sudnicu prigovorili su njegovom saslušanju, a prethodno su, kako se moglo čuti u sudnici, Sudu dostavili obavijest da je on postupao kao branilac Sanje Lekić u procesu koji je protiv nje pokrenula firma Sinofarm iz Srbije koja ju je u Crnoj Gori i Srbiji prijavila da je navodno počinila krivično djelo prevara u privrednom poslovanju.

Kako se danas moglo čuti od svjedoka, te prijave su odbačene u obje države, a trenutno se vodi proces po međusobnim tužbama Sinofarma i firme BTL Medical Montenegro zbog nerealiziranog posla nabavke 200 respiratora ACM 812 A za Srbiju. 

Tužioci su, između ostalog, naveli da nije dostavljena pisana saglasnost da je svjedok, kao advokat pravnog lica, razriješen obaveze čuvanja poslovne tajne, te da saslušanje ovog svjedoka predstavlja opasan presedan i da je procesno neprihvatljiv.

Cijene respiratora vrtoglavo rasle

Mirna Avdibegović, advokatica Fikreta Hodžića, u odgovoru tužiocima navela je da je Hodžićeva odbrana svjedoka upozorila da provjeri sa pravnim licem, te da je on razriješen obaveze čuvanja poslovne tajne. 

Kazala je da u ovom predmetu Sanja Lekić nije osumnjičena, da je Tužilaštvo u optužnici nju predložilo kao svjedoka, a da je godinu poslije donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv nje kao osumnjičene.

– Ona je 2. septembra ove godine saslušana u svojstvu osumnjičene, za šta mi smatramo da je utjecaj na svjedoka odbrane i zastrašivanje svjedoka – kazala je Avdibegović, te dodala da ne postoji nijedan razlog zašto Petrović ne bi mogao svjedočiti u ovom predmetu. 

Predsjedavajući Sudskog vijeća Branko Perić kazao je da će svjedok biti saslušan iz dva razloga – kao prvo radi razrješenja određenih činjenica i kao drugo jer će Sanja Lekić biti saslušana također kao svjedok, te će se moći izjasniti o njegovom oslobađanju od čuvanja poslovne tajne. 

Petrović, koji je predstavljajući se kazao da kao advokat radi od 2005. godine, a da je prije toga radio u Tužilaštvu u Baru, između ostalog i kao tužilac, odgovarajući na pitanje advokatice Avdibegović zašto se odlučio svjedočiti, kazao je da misli da može pomoći u utvrđivanju činjenica u ovom predmetu, te “zbog istine, na kraju krajeva”. 

Rekao je da Sanju Lekić poznaje nekih 12 ili 13 godina, da je BTL Medical pravno lice koje je regularno registrovano da se bavi nabavkom medicinske opreme.

Tokom 2020, tačnije u martu te godine, kako je naveo, Sanja Lekić i Olivera Đuranović, kao ovlaštene osobe BTL-a, angažirale su ga za pravnu pomoć kako bi se prijavile na tender koji je raspisao Klinički centar Crne Gore za nabavku respiratora iz Koreje.  Na tom tenderu su, kako je kazao, pobijedile, a osim tog posla, “imale su još nekoliko slučajeva nabavke za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i još neke”. 

Kazao je kako su se u to vrijeme respiratori mogli nabaviti jedino iz Koreje ili Kine, a da su ostali zaključali tu opremu za svoje tržište.

Pojasnio je da je BTL bio ovlšteni distributer Mindreya, te da su preko tih poslovnih veza došli do kontakata u Kini. 

Naveo je i da je u tom periodu došlo do eksplozije cijena respiratora, te spomenuo i govor tadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa od 27. ili 28. marta, koji je gledao na TV-u, a u kojem je on “naredio da svi nabavljaju respiratore kako god i gdje god” i da su nakon toga dana cijene počele “vrtoglavo rasti” i mijenjale su se iz dana u dan.

Rekao je da su ponude za respiratore ACM 812A krajem marta bile po cijeni od 19.000 i 20.000 eura, a da su početkom aprila iznosile 42.000, 43.000 pa čak i 49.000.

Na pitanje koji respiratori su od BTL-a nabavljani za Srbiju, kazao je da su oni tražili isključivo invazivne respiratore ACM 812 A i Sangrila 510 S, po 200 komada. Rekao je da im je Republički fond Srbije tražio isključivo te jer su im ih kineske kolege preporučile kao odlične.

– I u Srbiji je bila urgentna nabavka, nije bilo nikakvog tendera ili nešto tako – kazao je svjedok.

Na pitanje šta se desilo sa tih 200 respiratora ACM 812 A koje su nabavljali za Srbiju svjedok je kazao da se ti respiratori nalaze u luci u Baru, pod nadzorom carine Crne Gore, gdje čekaju ishod spora po tužbi Sinofarma protiv BTL-a, kojom traže 5 miliona eura zbog neisporuke te robe.

Ta nabavka je, kao i u slučaju Srebrene maline išla preko posrednika Kristijana Marića i Borne Cicera, odnosno firme Exotrade. 

Svjedok je ispričao kako je BTL 28. marta zaključio ugovor o nabavci 200 respiratora ACM za Srbiju i da im je Exotrade garantovao isporuku u roku od tri dana, ali da taj rok nije ispoštovan i da je Sinofarm raskinuo ugovor sa BTL-om, zahtijevajući da im se vrati pet miliona eura, koliko su bili platili.

Svjedok je rekao da je Exotrade ponudio još 100 komada istih respiratora BTL-u i da je 30. marta sačinjen ugovor u ukupnoj vrijednosti od 2,2 miliona eura. Naveo je da je BTL uplatio avans od 700.000 eura, ali da to na kraju nije realizirano i da još potražuju taj novac od Exotradea.

Na upit advokatice ako bi neko tvrdio da je 100 od tih 200 respiratora preusmjereno za FH Srebrena Malina, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, kazao je “da je to nemoguće i nije istina”. 

Upitan kad su oni stavljeni na raspoloaganje u Pekingu, svjedok je kazao da je to bilo 23. aprila 2020. godine, da su u Crnu Goru stigli u junu, a da su sve to vrijeme između čekali na lageru u Pekingu.

Kazao je i da je Marića preporučio neko iz Kliničkog centra Crne Gore i da je on njima ranije vršio transport iz Azije.

– On je obećao i da će izvršiti transport ovih respiratora iz Šangaja za Klinički centar za 22.968 eura, BTL je platio tu fakturu. Nije ih nikad isporučio, nekoliko puta je odlagao, a čak taj dan kad je rekao da je spreman avion, ja sam provjeravao – tog leta uopće nije bilo – kazao je svjedok.

Dodao je da je Klinički centar raskinuo ugovor sa BTL-om i da su oni zbog toga pretrpjeli štetu.

 – Taj Kristijan Marić je preporučio Bornu Cicera i Exotrade BTL-u. Tvrdio je da oni jedini to mogu, da imaju već ugovor sa firmom iz Kine i u roku tri dana mogu nabaviti. On je preko 22 ili 23 miliona dobio od Srbije i nijedan im nije nabavio. Ali nama jeste jer smo bili uporni dozlaboga i prisilili ga – naveo je. 

Dalje je ispričao da su krajem marta od Kristijana Marića čuli za Srebrenu malinu i Fikreta Hodžića. Marić je, kako je kazao, pitao da li mogu za jednog njegovog poslovnog partnera nabaviti 100 respiratora.

– Kristijan Marić je znao da BTL može isporučiti 100 respiratora. Dobavljač iz Kine je imao ugovor sa BTL-om, mislim da je bila ista cijena, oko 39.000 eura. Na molbu Kristijana i Fikreta Sanja i Olivera su sa tim nekim Kinezima postigle sporazum da ti neki respiratori koji su mogli biti prodati po znatno većim cijenama budu ustupljeni za BiH – kazao je svjedok.

Dodao je da je “bio neki ugovor ili predugovor između BTL-a i kineskog dobavljača koji je bio vrlo prost i koji je poslat mailom Kristijanu i Fikretu i da ga je Marić vratio sa podacima Srebrene maline”.

– Ja sam to ispravio, svi su to prihvatili – rekao je, te pojasnio da su iz razloga da ne bi Kinezi odbili da isporuče robe Srebrenoj malini koja se pojavljuje kao novi kupac, naveli da to kupuje BTL, koji to ustupa Srebrenoj malini kao krajnjem kupcu – pojasnio je.

Rasprava o punomoći

Na pitanje advokatice kome po tom ugovoru Srebrena malina plaća respiratore, odgovorio je: “Kineskom dobavljaču”. 

Upitan da li je išta uplaćeno BTL-u, svjedok je naveo da nije, da postoji obaveza po ugovoru o posredovanju prema kojem Srebrena malina treba BTL-u platiti 150.000 eura, ali da “to nisu željeli pokretati dok se ovo sve ne završi”.

Svjedok je danas kazao i da je ambasador BiH u Kini išao da se lično uvjeri da postoje ti respiratori, te da Hodžić nije pristajao da pusti novac dok ambasador nije ušao u skladište i vidio respiratore. 

Tokom unakrsnog ispitivanja svjedoka tužilac Mirza Hukeljić ustvrdio je da on u kritično vrijeme nije zastupao BTL i da nije lično učestvovao u sačinjavanju ugovora BTL-a i Sinofarma, na što je svjedok kazao da jeste učestvovao u razgovorima i pripremi i usaglašavanju tog ugovora, ali da nije imao pisanu punomoć. 

Tužilac je svjedoka podsjetio na njegovu argumentaciju koju je iznosio pred privrednim sudom u Crnoj Gori, gdje je naveo da BTL nije doveo u zabludu Sinofarm o postojanju respiratora na stanju, ali da je nasuprot tome sud zaključio da je BTL doveo kupca u zabludu da respiratori postoje i da je potrebna avansna isplata.

Odbrane optuženih su prigovorile ovom dokazu, kazavši da nije najavljen, dok je predsjedavajući Sudskog vijeća nakon što je tužilac kazao da se radi o Rješenju privrednog suda o određivanju privremene mjere, te da je parnica u toku, kazao da to nije pravomoćno okončano.

Potom je uslijedila rasprava između tužioca i svjedoka o tome da li je on ili nije imao punomoć BTL-a u martu, aprilu i maju. Tužilac je tvrdio da nije, dok je svjedok kazao kako “nikad nije zastupao nekoga da nije imao punomoć”. 

Tužilac je pitao svjedoka da li je on lično učestvovao u prodaji medicinske opreme, što je svjedok negirao, te naveo da je putem Whatsupa komunicirao sa Marićem o prodaji zaštitnih maski i dao mu broj telefona određene osobe.

Svjedok je kazao da je bio “samo posrednik, ništa više”. 

Nakon pitanja tužioca ko je bio dobavljač koji je bio zadužen za nabavku 15 respiratora za Klinički centar Crne Gore i odgovora svjedoka da ne zna, što je tužilac okarakterisao kao izbjegavanje da odgovori, ponovo je došlo do rasprave u sudnici, pa se u određenim trenucima nije moglo pratiti ko šta govori.

– Gospode Bože! – prokomentirao je u jednom trenutku sudija Branko Perić, kazavši tužiocu da “ispituje svjedoka na način da neće ništa od njega dobiti”. 

Tužilac je insistirao na tome da svjedok nije bio učesnik sklapanja ugovora, te da govori o cijenama respiratora o kojima nije imao saznanja u martu i aprilu, na što je svjedok kazao da je “čitao novine, gledao televiziju i slušao američkog predsjednika”, kao i da mu je “prijatelj iz Londona Danijel Li, ozbiljan čovjek govorio o tim cijenama”. 

Svjedok je na upit tužioca da li mu je poznato da je Borna Cicero 200 respiratora nabavio po cijeni od 11.000 dolara, kazao da su to saznali godinu i po kasnije, a da tada to nisu znali. 

Potvrdio je da je 30. marta BTL sklopio ugovor sa Exotradeom za još 100 respiratora po cijeni od 22.000 eura, ali da to nisu bili respiratori za Hodžića. 

Kazao je da mu nije poznato da je Exotrade te respiratore od dobavljača nabavio po cijeni od 17.000 eura.

Na dodatna pitanja braniteljice svjedok je ponovio da 200 respiratora nabavljenih za Sinofarm, kao ni dogovorenih drugih 100, nema nikakve veze sa respiratorima koje je uvezla Srebrena malina.

Dijelove svjedočenja, koje je odabrao i medijima dostavio Sud BiH možete pogledati ispod.

 

 

Suđenje će biti nastavljeno 16. novembra, kada je planirano ulaganje materijalnih dokaza.