Wednesday, November 30, 2022
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Donje Putićevo
  12:00 do 14:00 sati Erika Brandisa
  17:00 do 19:00 sati Aleja Konzula
  20:00 do 21:30 sati Šehida

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS VITEZ

  15:00 do 17:00 sati lokalna cesta, Divjak
  17:00 do 19:00 sati M-5 Šantići
  20:00 do 21:00 sati R-440 Bila
  21:00 do 22:00 sati ulica Kralja Tvrtka

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati ulica Bosanska
  10:30 do 12:30 sati Pločari Polje
  13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS BUGOJNO

  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi
  17:00 do 18:30 sati ulica Slobode

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS DONJI VAKUF

  08:30 do 09:30 sati Babin Potok
  11:30 do 12:30 sati Titova
  13:30 do 14:30 sati Rujanci
  16:00 do 17:00 sati Komar

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  02:00 do 03:30 sati Dražev Dolac
  09:00 do 10:30 sati Paločki put
  16:00 do 17:30 sati Humac
  19:00 do 20:30 sati Bistrička cesta

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS JAJCE

  16:15 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:30 do 20:30 sati M-16 Lučina
  20:45 do 22:45 sati M-16 Zastinje

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS BUSOVAČA

  15:00 do 16:00 sati Kaonik (stari most)
  16:00 do 17:30 sati Tisovačka cesta
  17:30 do 18:30 sati Oselište (granica sa općinom Kiseljak)
  19:00 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.“KIM“)
  20:00 do 21:30 sati ulica 1.mart/ožujak (kod ug.ob.“Penelopa“)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:15 sati Han Ploča
  11:00 do 13:00 sati Lepenica A-1
  13:30 do 15:30 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Rakova Noga
  14:30 do 17:00 sati Volujak

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 11. 2022. –

  PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 10:00 sati M-16.4 Ratanjska
  11:00 do 12:30 sati M-16.4 V.Dom
  13:00 do 14:00 sati M-16.4 Bučići
  14:30 do 15:30 sati M-16.4 Stojkovići

- Reklama -

Popularno