– To je jedan jednostavan amandman, a u kome stoji da svaki dom treba da usvoji potrebne zakone u roku od 45 dana nakon njihovog usvajanja u drugom domu. Ukoliko se, primjera radi, u jednom domu usvoji zakon o pripadnosti javnih prihoda, rok za usvajanje u drugom domu je 45 dana.

Ukoliko se rok ne ispoštuje, zakon će biti uvršten u dnevni red tog drugog doma na sjednici koja će se održati nakon isteka roka od 45 dana, a najkasnije 30 dana nakon isteka tog prvog roka – objašnjava nam Jasmin Duvnjak, predsjednik Kluba Bošnjaka u Domu naroda Parlamenta FBiH.

Podsjeća da je zakon o gasovodu Južna interkonekcija usvojen u Zastupničkom domu prije godinu i da nikad nije došao na dnevni red Doma naroda FBiH.

– Dobro je što se više zakoni neće moći opstruirati na jedan tih način, držati u ladicama nego se moraju razmatrati. To ne znači da će proći, mogu i pasti, ali bolje i to nego da neko opstruira kompletan sistem po dvije-tri i više godina. Mi smo Strategiju FBiH čekali dvije godine. Zakon o Južnoj interkonekciji čekamo evo godinu dana – kaže Duvnjak.

Dodaje kako ovaj amandman ima i manjkavosti.

– Domovi ne usvajaju samo zakone. Šta je sa strategijama, izvještajima, informacijama, imenovanjima? Šta je sa tim aktima? Trebalo je stajati u amandmanu “svi akti i propisi”, to bi se odnosilo na sve. To bi značilo ubrzanje rada i dinamiziranje aktivnosti. Amandman donosi sprečavanje dugogodišnjih držanja u ladicama bitnih akata u Domu naroda FBiH, ali bi daleko adekvatnije i korisnije bilo da stoji “svi akti” – ukazuje Duvnjak.