Wednesday, November 30, 2022
Home SBK Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored radarskih kontrola za područje Srednjobosanskog kantona

Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole,posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 10. 2022. –

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Turbe
  11:00 do 13:00 sati Gostilj
  16:30 do 18:30 sati Šehida
  20:00 do 21:30 sati Kalibunar

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS VITEZ

  18:00 do 20:00 sati ulica Branilaca Starog Viteza
  20:00 do 22:00 sati M-5 Ahmići
  23:00 do 00:00 sati R-440 Bila
  00:00 do 01:00 sati M-5 Šantići

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Pločari Polje
  10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
  13:00 do 15:00 sati Ostružnica Polje

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS BUGOJNO

  17:00 do 18:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  19:00 do 20:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  21:00 do 22:30 sati Bugojno-Novi Travnik, ulica Rostovska
  23:00 do 00:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS DONJI VAKUF

  07:30 do 08:30 sati Torlakovac
  10:45 do 11:45 sati Babin Potok
  13:00 do 14:00 sati Nova Travnička
  17:15 do 18:15 sati Rujanci

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  08:00 do 09:30 sati Pajić Polje
  12:00 do 13:30 sati Dražev Dolac
  17:00 do 18:30 sati ulica Vrbaska
  22:30 do 00:00 sati Podtrlica

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS JAJCE

  17:00 do 19:00 sati M-16 Podmilačje
  19:30 do 21:00 sati M-5 Bravnice

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS BUSOVAČA

  15:00 do 16:30 sati Bukovci (mjesto Džafe)
  16:30 do 18:00 sati Gavrine kuće
  18:30 do 20:00 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  20:00 do 21:30 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob. KIM)

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS KISELJAK

  19:00 do 21:00 sati Lug
  21:15 do 23:15 sati Jehovac
  00:00 do 01:30 sati Gromiljak
  01:45 do 03:00 sati ulica Sarajevska cesta

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS KREŠEVO

  09:00 do 11:00 sati Resnik
  16:00 do 18:30 sati Rakova Noga

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 10. 2022. –

  PS NOVI TRAVNIK

  15:30 do 17:00 sati R-439 Rastovci
  17:30 do 19:00 sati M-16.4 Ratanjska
  20:00 do 21:30 sati M-16.4 Bučići
  22:00 do 23:00 sati M-16.4 Stojkovići

- Reklama -

Popularno