Kolegij evropskih komesara će danas raspravljati o ovogodišnjem Paketu proširenja i razmotriti stanje napretka u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. Nakon sastanka Kolegija, komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi predstavit će Paket proširenja za 2022. godinu Evropskom parlamentu.

Kako Faktor saznaje iz diplomatskih izvora u Briselu, među osam uvjeta ne spominje se uopće izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

Uvjeti koje će BiH morati ispuniti su sljedeći: 

– usvajanje Zakon o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

– izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine

– usvajanje Zakona o javnim nabavkama

– poduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

– odlučno unaprijediti rad na osiguravanju efikasne koordinacije na svim nivoima upravljanja granicom i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i osiguravanja funkcionisanja sistema azila

– osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja

– garantovati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

– osigurati rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tečevine EU