– Do danas, Općina Centar nije izvršila svoje ugovorne obaveze te od momenta kada je CBBiH predala zahtjev za urbanističku saglasnost, zajedno s idejnim projektom, na sve moguće načine onemogućava se CBBiH u korištenju svog prava vlasništva u svrhe u koje je parcela i kupljena – ističu za Faktor iz CBBiH.

Dogovor CBBiH sa Općinom Centar propao je i oko davanja zamjenske lokacije za izgradnju poslovne zgrade.

– Iako je CBBH iskazala interes da razmotri alternativne lokacije za izgradnju objekta, potcrtavamo da ono što je Općina navodno nudila CBBiH, uopće ne ispunjava elementarne zahtjeve CBBiH niti je to na zakonit i siguran način moguće realizovati u razumnom roku, budući da te lokacije nisu u vlasništvu Općine Centar i da su vlasničko-pravni odnosi upitni, a planska dokumentacija koja postoji za te parcele, nije prilagođena potrebama i projektu CBBiH – kažu iz CBBiH. 

Da li će Centralna banka tužiti Općinu Centar i načelnika Mandića, kako najavljuju već duže vrijeme, iz CBBiH poručuju:

– U ovom momentu možemo potvrditi da je CBBiH dostavila Općini Centar opomenu pred tužbu zbog štete koja je do sada već nastala za CBBiH, te ćemo i ubuduće poduzimati sve aktivnosti neophodne za zaštitu prava i interesa ove institucije, a što zasigurno podrazumijeva upućivanje tužbenog zahtjeva u skorijem roku!